OBJECTIVE

آشنا کردن نوازندگان با مفاهیم و ساختارهای متفاوت این هنر پیچیده از قبیل ریتم، کمپاس، دستگاه های مختلف آواز، ساختار های گوناگون رقص و به طور کلی ارائه شناختی تا حد ممکن جامع از این هنر ژرف و پایان ناپذیر است.

COURSES

کلاسها و دوره های کنونی این مدرسه...

School BLOG

در این قسمت می توانید مطالبی متفاوت را که تدریجا به سایت اضافه می شود ملاحظه کنید (از جمله آرشیو دوره های قبلی، عکس، مقالات، ...).

CONTACT

مدرسه کوچک گیتار فلامنکو - عبدلرحیم جعفری
خیابان انقلاب، ۱۲ فروردین تهران، ایران
تلفن: ۰۹۳۰۷۵۳۶۲۱۴
ایمیل: elreypersa@gmail.com